Tulosta
Kategoria: Uncategorised
Osumat: 4069

Sukuseuran 30-vuotisjuhla ja sukukokous järjestettiin 6.8.2011 Helsingin Karjala-talossa.

Virkki sukuseuran jäsenet olivat koolla elokuun 6. päivänä 2011 Karjala-talolla Helsingissä. Paikalla oli noin 70 sukuseuran jäsentä.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Tunnelma oli alusta lähtien innostunutta tuttujen kysellessä ”mitä siul kuuluu ku sinnuu ei oo näht pitkää aikaa”.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Tapahtuma alkoi lounaalla seisovasta pöydästä.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011
Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Tämän jälkeen käsiteltiin 10. sukukokoukselle kuuluvat viralliset sääntömääräiset asiat.

 

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Kuultiin selostus sukuseuran toiminnasta 2008–2010, josta ilmeni mm. että sukuseura on rekisteröity Virkki-sukuseura ry-nimisenä Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin 18.6.2011. Rekisteröidyt säännöt löytyvät sukuseuran nettisivuilta www.virkki.info.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011
Lähettäjä Sukujuhlat 2011
Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Sukuseuran jäsenrekisterissä on yli 200 jäsentä ja maksavia heistä on runsaat 150 henkilöä. Jäseneksi voi ilmoittautua nettisivuston välityksellä.

Hyväksyttiin tilit menneeltä kolmivuotiskaudelta ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätettiin toimintasuunnitelmasta kaudelle 2012–2014, johon sisältyy mm. selvittää suvun historiaa, koota, julkaista ja arkistoida suvun perinnetietoa, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja toimia yhteydenpitokanavana Virkkien suvusta ja sukuseuran toiminnasta kiinnostuneille.

Selvitetään yhteistyömahdollisuutta Sukuseurojen keskusliittoon ja Karjalan Liittoon.

Kehitetään sukuseuran toimintaa näkyvämmäksi ja helpommin tavoitettavaksi sekä oman sukuhaaran tutkimuksen alkuun pääsemistä.

Luottamushenkilöiden valinnassa meni hetkinen aikaa, koska sekä sihteeri, että kaksi muuta sukuneuvoston jäsentä vaihtui. Lisäksi molemmat tilintarkastajat vaihtuivat, samalla heidän nimikkeensä muuttui toiminnantarkastajiksi. Sukuseuran puheenjohtajana 2012–2014 jatkaa edelleen Topi Virkki (Koiviston sukuhaara).

 

Lähettäjä Sukujuhlat 2011
Lähettäjä Sukujuhlat 2011

30 vuotis-sukujuhla

Tilaisuuden aloitti Vaskikvartetti, johon kuului Mari Virkki muusikko-ystävineen, soittamalla ”Laulu Vuokselle” -kappaleen.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Adobe pdf Juhlapuheessaan sukuseuran puheenjohtaja Topi Virkki totesi, ettei olisi voinut kuvitella vuonna 1981 sukuseuran perustavassa kokouksessa Lahdessa olevansa joskus tässä asemassa kuin hän tällä hetkellä on. Kyseiseen kokoukseen hän osallistui kymmenvuotiaana äitinsä, isänsä ja sisarusten kanssa. Tuolloin jo hänelle jäi mielikuva, että suku on laaja ja eri sukuhaarojen tuntemusta pitäisi saada lisää. Nyt 30 vuotta myöhemmin jäsenmäärä alkuajoista on pienentynyt ikääntymisen myötä ja sosiaalisen viestinnän lisääntyessä. Tänä päivänä kylläkin on tarvetta edelleen tavata sukulaisten kesken. Tarkoituksena on pohtia tänään, mitä karjalaisuus minulle merkitsee ja mitä Virkin suku minulle antaa. Lisäksi tänä kesänä minulla oli mahdollisuus käydä Koivistolla, mistä omat sukuhaarani ovat lähtöisin.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Sain kaksoissisareltani Marilta tänä kesänä kirjan “Juuret Karjalassa”. Olen tutustunut Karjalan historiaan ja kansanperinteeseen. Sieltä selvisi miten Karjalan merkitys oli merkittävä koko Suomen valtakunnan kannalta ja miten Karjala on vaikuttanut lähipiiriinsä vuosisatojen ajan.

Tiettävästi Virkin suku on jakautunut 10 sukuhaaraan ja levittäytynyt ympäri Suomea ja osittain ulkomaillekin. Virkin suvussa ei ole esiintynyt varsinaisia suurmiehiä. Wikipedia tuntee vuonna 1870 syntyneen Mikko Wirkin, joka oli SDP:n kansanedustaja. Suurin osa Virkeistä on ollut talonpoika, kauppamiehiä ja ratsumiehiä. Tyypillisiä Virkin ominaisuuksia ovat olleet ilmeisesti kiivaus, sydämellisyys ja huumorintaju.

Käyntini kesällä vanhempieni ja isovanhempien asuinsijoilla on tuonut mieleen heidän muistikuviin perustuvat kertomukset siellä eletystä ajasta. Kun katson eteenpäin, uskon että sukuseuralla on edelleen paikkansa. On tärkeää että sukuseura tukee niin pienissä kuin suurissa hankkeissa Virkin sukutyötä. Rekisteröitynä sukuseurana meillä on mahdollisuus toimia tehokkaammin yhteistyössä muiden kanssa. Samoin on mahdollisuus hankkia rahoitusta eri lähteistä tuleviin hankkeisiin.

On tärkeää, että saamme aktiivisia henkilöitä mukaan toimintaamme tavoitteena saada aikaan julkaisuja sekä saattaa niitä sähköiseen muotoon kaikkien halukkaiden käyttöön. Uudet sähköiset palvelut ja sosiaalinen media ovat vielä lähes kokonaan hyödyntämättä. Näiden avulla toivottavasti voimme aktivoida nuorempaa sukupolvea mukaan toimintaamme.

Topi Virkki toivoi lopuksi voivansa vielä 30 vuoden päästä osallistua Virkki sukukokoukseen ja että Virkin suvun jäseniä silloinkin yhdistäisi sama halu toimia yhdessä.

Seuraavaksi vietettiin hiljainen hetki poismenneiden sukulaisten muistoksi.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Ohjelmaa jatkettiin Karjalaisten laululla yhteislauluna.

Ohjelmassa seurasi Tuula Niemisen ja Taisto Virkin muistaminen Virkki-sukuviirillä ruusun kera heidän toiminnastaan seuran toimintatavoitteiden eteenpäin viemisestä ja Virkin suvun tietojen esillä pitämisestä.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Toimittaja, kustantaja ja tietokirjailija Juha Virkki kertoi mielenkiintoisesti tietokirjan kirjoittamisesta, kustantamisesta ja markkinoinnista.

Vaskiyhtye virkisti yleisöä soittamalla Soittajapaimen-kappaleen.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Seuraavaksi viestintävalmentaja Ina Virkki-Ukeleghe piti hauskan esityksen aiheesta kehonkielen viestintä.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Lopuksi sukuseuran kunniapuheenjohtaja Lauri Virkki kiitti nykyistä puheenjohtajaa Topi Virkkiä juhlapuheesta, juhlan järjestämiseen osallistuneita henkilöitä, sukuneuvoston jäseniä toiminnastaan sekä tähän juhlaa osallistuneita.

Hän käsitteli yhteenvetona myös kaikki sukukokoukset vuodesta 1981 lähtien puheenjohtajineen. Itse hän on osallistunut kaikkiin sukukokouksiin.

Lauri Virkki lopetti muisteluksensa huumorilla höystettynä; eräs markkinamies oli kotimatkalla ajanut hevosella ojaan ja kaatanut kärrit kumoon ja nukahtanut ojan penkalle.

Hevonen oli sillä välin päässyt irti ja karannut. Mies tuumi herätessään; Ett oonks mie mie, vai enks mie oo mie? Jos mie oon mie, mie oon hävittänt hevose. Mut jos mie en oo mie, nii mie oon löytänt kärrit!

Seuraava sukukokous päätettiin pitää elokuussa 2014 ja pitopaikaksi ehdotettiin Poria. Sukuneuvoston tehtäväksi annettiin käytännön järjestelyt.

Lähettäjä Sukujuhlat 2011

Lopuksi laulettiin yhteislauluna Karjalan Kunnailla.

Ryhmäkuvan otto kuului vielä ohjelmaan.

 

Teksti ja kuvat

Taisto Virkki